top of page

ROD

Jan Uldrych 

15.4.2023 - 15.10.2023

Edice BADOKH je výjimečným projektem v rámci českého uměleckého prostředí, který propojuje privátní ziskový sektor se světem moderní galerie současného vizuálního umění s neziskovým vydavatelstvím umělecky orientovných publikací. Projekt je realizován společně Nadací BADOKH a The Chemistry Gallery.

Publikace byla vydána u příležitosti výstavy Jan Uldrych: ROD, která se konala od 15. 4. 2023 do 15. 10. 2023 v prostorách BADOKH, Praha.

texty: Barbora Kundračíková

koncepce: Eva Hanzalová, Petr Hájek

produkce: Petr Hájek, Eva Hromnik

překlad: Alžběta Soperová

korektura: Eva Hájková, Jakub Jurák

grafická úprava: Eva Hanzalová

fotografie: Petr Kopal, Jan Uldrych 

tisk: Indigo Print

download

bottom of page