Zbyněk Sedlecký (1976) patří mezi autory silné malířské generace, která nastupovala na českou uměleckou scénu na přelomu tisíciletí. Jeho práce se řadí k figurativním tendencím, i když při pozornějším sledování autorova malířského vývoje se jeví samotná otázka zobrazení jako problém daleko složitější, než aby ho vyčerpala stanovuj í c í relace mezi estetickými kategoriemi figurace a abstrakce.

Katalog z edice BADOKH 

download