top of page

Zásady zpracování osobních údajů

 

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které lze přímo či nepřímo přiřadit k vaší osobě. Příkladem

osobních údajů je jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, platební údaje a objednávka.

Mezi další příklady osobních údajů patří historie používání, IP adresa, ID člena, stejně jako další typy

informací, které poskytnete, když nás kontaktujete.

Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů?

Společnost The Chemistry Production, s.r.o., se sídlem Nerudova 254/9 Malá Strana Praha 1 118 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 143620, IČO

28466691, DIČ CZ 28466691 („Správce“).

Kdy můžeme zpracovávat vaše osobní údaje?

Bez platného právního základu nesmíme osobní údaje shromažďovat, zpracovávat, používat ani

uchovávat. Zákonnost lze odvodit z následujících základů:

 •  Souhlas: Pokud nám udělíte souhlas, budeme vaše osobní údaje zpracovávat pro konkrétní

účel, ke kterému jste dali souhlas. Tento základ se používá například tehdy, když nás

požádáte o zasílání některého z našich newsletterů s nabídkami a aktualizacemi stylu;

 • Smlouva: Při poskytování našich služeb budeme zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné

pro plnění smlouvy (kupní smlouvy na výtvarné dílo) s vámi a pro plnění veškerých povinností

vyplývajících z této smlouvy;

 •  Oprávněný zájem: Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud to vyžadují naše

oprávněné zájmy a pokud tyto zájmy nepřevažují nad vašimi vlastními právy a zájmy;

 •  Zákonný požadavek: Kdykoli je zpracování vašich osobních údajů nezbytné k tomu, abychom

splnili naše právní povinnosti.

U každého konkrétního účelu zpracování osobních údajů vás budeme informovat o tom, který z výše

uvedených zákonných základů se použije.

Jak vaše osobní údaje zpracováváme a proč?

Při poskytování výtvarných děl budeme zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné k plnění smlouvy s

vámi a k plnění veškerých povinností vyplývajících z této smlouvy. Pokud potřebujete vrátit dílo nebo

uplatnit spotřebitelské právo, budeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem plnění povinností

vyplývajících z uzavření smlouvy. U jakéhokoli jiného účelu uvedeného v tomto dokumentu vychází

zpracování vašich osobních údajů z našeho oprávněného zájmu jako firmy.

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat a zpracovávat déle, než je nezbytně nutné k plnění našich

smluvních a spotřebitelských závazků.

Zpracování vašich osobních údajů je nutné k vyřízení vaší objednávky, platební transakce či pro účely

poskytnutí informací o podrobnostech a stavu těchto záležitostí.

Zpracováváme: kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, doručovací

adresa), údaje o transakcích a platební údaje.

Jak jsou zpracovávány údaje pro účely Marketingu?

Osobní údaje jsou na základě vašeho specifického souhlasu také zpracovávány abychom mohli

vytvářet a distribuovat marketingové materiály, jako jsou newslettery prostřednictvím různých

komunikačních kanálů.

Marketingové a propagační akce vám budou zasílány a zobrazovány prostřednictvím e-mailu,

kanálech sociálních médií nebo ve webovém prohlížeči. Poskytujeme personalizovaný marketing na

základě vaší komunikace s námi a analýzy chování zákazníků na našich webových stránkách, jako je

vaše historie nákupu a procházení.

Aby byl náš marketing efektivnější, spolupracujeme s různými poskytovateli sociálních sítí,

vyhledávačů a reklamních sítí („Reklamní partneři“). Jak to funguje? Reklamní partneři používají námi

poskytnutá data získaná ze souborů cookie a dalších sledovacích technologií k předvídání vašich

preferencí a zájmů a zohledňují je při vytváření personalizované reklamy. Jedná se o standardní

postup známý jako „retargeting“. Retargeting nám umožňuje vám pouštět relevantní reklamní

kampaně a měřit účinnost a dosah reklamních materiálů. Pomáhá nám také měřit výkonnost a

účinnost kampaní reklamních partnerů. Reklamní partneři používají soubory cookie a podobné

technologie, aby sledovali vaše používání našich webových stránek a služeb prostřednictvím přístupu

k údajům uloženým ve vašem zařízení nebo v aplikacích. Naši reklamní partneři nám umožňují

identifikovat a oslovit vhodné cílové publikum, vytvářet a publikovat personalizovaný marketingový

obsah na různých platformách a v různých službách. Abychom mohli vybrat obsah, který odpovídá

vašim zájmům, můžeme použít informace získané od vás jako člena, vlastníka účtu, odběratele

newsletteru nebo pokud jste u nás nakoupili. Účelem je zobrazovat vám relevantní reklamy na

webových stránkách a v aplikacích třetích stran. Za tímto účelem se vaše údaje porovnávají s

databází reklamního partnera. Při nalezení shody se ve vašem kanálu nebo vyhledávači zobrazí

relevantní propagovaný obsah. Pokud shodu nenajdeme, vaše data bezpečně zničíme. Vaše osobní

údaje jsou zpracovávány bezpečným způsobem pomocí techniky zvané hashování. Ta vaše údaje

zašifruje tak, aby je nemohl přečíst nikdo jiný než příjemce pro výslovně daný účel. Každý reklamní

partner odpovídá za svou část zpracování jako správce. To platí i v případě možného předání

osobních údajů do zemí mimo EHP.

K zpracovávání osobních údajů pro tento účel je nutný váš souhlas. Souhlas získáme, když se

přihlásíte k odběru personalizovaných newsletterů a zpráv. O souhlas vás požádáme také v případě

marketingu založeného na údajích ze souborů cookie nebo jiných sledovacích technologií. Při sdílení

vašich osobních údajů s reklamními partnery za účelem optimalizace cílení reklamy zpracováváme

vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného obchodního zájmu.

Pro tyto účely zpracováváme: kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa,

doručovací adresa), údaje o transakcích a platební údaje, IP adresu, historii procházení našich

webových stránek.

Vaše údaje nebudeme zpracovávat déle, než je nutné k poskytování marketingových a propagačních

akcí. Vaše údaje přestaneme zpracovávat k marketingovým účelům, jakmile uzavřete svůj zákaznický

účet nebo členství a/nebo aktivně odmítnete další marketingovou komunikaci z naší strany.

Kde a s kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou přístupné pouze osobám, které je potřebují ke splnění zamýšleného účelu

zpracování. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s subdodavateli, partnery a dalšími třetími stranami,

pokud je to nutné ke splnění zamýšleného účelu zpracování. Osobní údaje, které od vás

shromažďujeme, se zpracovávají v zemi Evropské unie.

Jaká jsou vaše práva?

Ochrana údajů je základním právem a v souladu s platnými právními předpisy na ochranu údajů máte

několik práv. Tato práva jsou následující:

 •  Právo na přístup: Máte právo kdykoli požádat o informace o osobních údajích, které o vás

uchováváme;

 • Právo na přenositelnost: Kdykoli zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho

souhlasu nebo na základě smlouvy, máte právo na to, aby vám byla předána kopie vašich

údajů nebo aby byla předána jiné straně;

 • Právo na opravu: Máte právo požádat o opravu svých osobních údajů, pokud jsou nesprávné;

 • Právo na výmaz: Máte právo kdykoli vymazat námi zpracovávané osobní údaje s výjimkou

následujících situací:

 1. máte otevřenou objednávku

 2.  pokud jste provedli nějaký nákup, uchováme vaše osobní údaje související s vaší

transakcí pro účetní účely.

 • Právo na omezení zpracování: Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich

osobních údajů, a to pokud vznesete námitku proti zpracování na základě oprávněného

zájmu The Chemistry Production, s.r.o., nebo pokud je zpracování nezákonné,

 • Právo na odvolání souhlasu U každého účelu zpracování, ke kterému jste nám udělili

souhlas, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Svůj souhlas můžete odvolat nebo

odmítnout další marketingová sdělení následovně: podle instrukcí v každém marketingovém

příspěvku, úpravou nastavení účtu,

 • Právo vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu: Máte právo

vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na našem

oprávněném zájmu. Osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme

oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy a právy, nebo z důvodu

právních nároků.

bottom of page