top of page

GEKW: Umění - Velký skok vpřed

5. 8. 2016 - 14. 9. 2016

Výstava představí zcela nové obrazy, ponejvíce multiptychy, umělecké dvojice Sadofsky & Trantina (Petr Motyčka a Dan Trantina). Jejich nové expresivně abstraktní figurace čerpají inspiraci z jejich letošního tříměsíčního uměleckého pobytu v domě Medy Mládkové na ostrově St. Thomas a následného pobytu v Los Angeles, kde oba autoři v minulosti dlouhodobě pobývali. Součástí instalace budou také objekty, které stejně jako obrazy, vždy pichlavě a přesně komentují naší zblázněnou současnost. Malíř Dan Trantina a zkladatel umělecké skupiny Pode Bal Petr Motyčka, tak i tentokrát za použití klasických uměleckých prostředků zaujmou stanovisko, které po nich budete oprávněně požadovat. GesamteEntarteteKunstWerke servírují Umění.

bottom of page