top of page

Tišiny 

3. 2. 2023 - 11. 3. 2023

Petr Gruber ve své malířské tvorbě aktualizuje současný vztah ke krajině a prostoru. Jako výjimečně vybavený kolorista spatřuje navštívená místa v jejich esenciální čistotě a redukované tvarové skladebnosti. Odečítá z obrazu jejich všední banální rozměr, turistickou a konzumní auru, odhlíží od nadbytečného, aby malířským výrazem podpořil jedinečnou atmosféru konkrétního genia loci. Těmito lokalitami bývají horské chaty, boudy, sjezdovky, kempy, ostře se zalamující cesty, lesní interiéry, tiché břehy jezer, řek, ale i interiéry rekreačních zařízení, odkud sálá atmosféra zabydlenosti, komunitně či partnersky stráveného času, lidské paměti a konkrétních vzpomínek. Někdy určitá konstelace notoricky známých předmětů či vybavení rekreačních objektů autora provokuje k záznamu určitých civilistních nálad, které nás nostalgicky vracejí v čase zpět do dětství a dospívání, do času, který již nenávratně minul. Barevná a tvarová redukce přírodních scenérií s konkrétními prvky pohledových dominant (objektů, stromů, lamp, cest, osvětlovacích ramp apod.) vytvářejí vtahující obrazové konstelace, jejichž smysl pro kontemplaci a rozjímaní se propisuje do názvu výstavy TIŠINY. Kurátorem výstavy je Petr Vaňous

Výstavu doprovodí vydání prvního samostatného katalogu mladého malíře Petr Grubera v produkci The Chemistry Gallery.

Petr Gruber (nar. 1989 v Havlíčkově Brodě) – v l. 2004 – 2008 absolvoval Střední uměleckou školu grafickou (SUŠG) v Jihlavě a v l. 2008 – 2014 pražskou Akademii výtvarných umění (prof. Zdeněk Beran a prof. Jiří Sopko). V rámci studia na AVU prošel stáží v ateliéru Grafika II prof. Vladimíra Kokolii (2012). V r. 2013 studijně pobýval na AdBK München v malířské ateliéru prof. Günthera Förga. V l. 2010 a 2014 se zúčastnil sympozia Na hranici/ Grenznah (Bavorský les). V r. 2014 byl nominován na německou cenu Leinemann Stiftung (Berlin). V Revolver revue (č. 106/ 2017) vyšel s autorem rozhovor k jeho malířské tvorbě. V r. 2018 se zúčastnil rezidenčního pobytu v bavorském Schwandorfu (Oberpfälzer Künstlerhaus). V roce 2021 absolvoval umělecký rezidenční pobyt v rakouské Kremži (Krems an der Donau, Kunstmeile Krems). Pravidelně vystavuje od r. 2011.

bottom of page