top of page

Softener

9. 11. 2022 - 19. 3. 2023 

​Samuel Kollárik (* 1992) se narodil ve městě Bojnice na Slovensku. Absolvoval v roce 2021 na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru Malba IV pod vedením Marka Meduny a Petra Duba.

Kollárik se věnuje malbě, ve které tematizuje specificky uchopenou podobu maskulinity. Takový archetyp v jeho pracích představují převážně minoritní skupiny hnutí skinheads. Kollárik pro tyto kontroverzní náměty používá specificky výraznou barevnost, modulaci i deformaci figury a skrze mikro příběhy v námětech ztvárňuje kromě násilí také – často nečekanou – emoční vřelost, kterou dovádí až k absurdnímu vyznění. V kompozicích prolíná reálnou perspektivu s mísením prvků ve změněném měřítku, vybranými prvky zdůrazňuje právě charakteristické atributy tematizovaných sociálních skupin, které jsou ale povětšinou něčím zneklidňující – a to ať barevností, měřítkem nebo modifikací. Vkládáním specifických iracionálních prvků vytváří svůj rozpoznatelný vizuální styl a zároveň témata, která jsou pro něj osobně palčivá, staví do odlehčeného pole, ve kterém se s nimi lépe vypořádává jak samotný autor, tak i divák. Jednotlivé náměty mohou vyznívat humorně, častokrát na hraně, kdy divák sám přesně neví, jak moc je situace v obraze závažná nebo komická. Toto autorovo balancování je specifickým napětím, kterým vkládá do svých děl až poťouchlou náladu a které z Kollárika činí autora vážných témat dováděných k hraně absurdity i komična. Na aktuální výstavě Softener autor představuje změnu ve svém malířském projevu za posledního půl roku – přestože stále zobrazuje specifické mužské figury, dochází u nich k určitému „změkčení“. K tomu odkazuje samotný název výstavy a ono změkčení najednou ukazuje archetypy maskulinity jako mohutné bytosti s křehkou nevědomostí, se kterou se ztrácejí v další životní etapě. Kontrast mohutnosti ve fyzičnu a křehkosti v duševním rozpoložení tak nabývá absurdních rozměrů hodných politování, ale zároveň i sounáležitosti a snad i snadnějšího pochopení bytosti jako takové, bez ohledu na stylizaci či příslušnost.

​Příběhy představené ve vystavených obrazech vtahují diváka do pohledu na bytosti, jenž jsou karikovány do tak absurdního vyznění, že divák pocítí spíš soucit než souzení. Odpočinek v obraze s názvem „Grass used to be greener“ nechává muže spočinout mezi výkaly, injekčními stříkačkami a prezervativy natolik spokojeně, že by v takový bezstarostný odpočinek divák nevěřil, kdyby jej namalován skutečně neviděl. Jiný obraz představuje děj dalšího absurdního kontrastu obrovského mužského těla ublíženého hrou s dětskou pistolkou. Přestože jsou zobrazovány náměty v absurdním vyznění, nejedná se už jen o humorné karikování i zesměšňování, ale také o nahlížení pod matérii, ve které se skrývá lidskost. Kollárikova aktuální tvůrčí etapa tak od nevybíravého sarkasmu přistupuje na proces změkčování – tedy přijímání, snahu pochopit a snad i odpustit a pomoci tomuto ztracenému segmentu mužských bytostí najít místo ve světě nekarikovaných rozměrů.

bottom of page