top of page

Shaving Of The Apes

26. 9. 2018 - 21. 10. 2018 

Umělecká sochařská dvojice Adam Stanko a Helena Sequens, absolventi pražské Umprum (ateliér Kurta Gebauera) vytváří instalace, objekty a videa, které pomocí cynického a sarkastického humoru poukazují na současnou pokleslou politickou, společenskou, náboženskou a morální situaci.

Expozice Shaving Of The Apes (Holení opic) je mnohovrstevnatým ponorem do temných zákoutí vědomí jedince i společnosti. Se sarkasmem sobě vlastním analyzují skrze sérii symbolů problémy dnešního světa. Ekologická havárie, kognitivní disonace, pokřivení tváře, problém udržitelnosti bytí a útěk na pláže Karibiku. Výběr z prací je částečně retrospektivní. Na výstavě autoři představí díla, která vznikala v průběhu několika let. Ačkoliv již byly některé práce prezentovány, nikdy nebyly uvedeny pro veřejnost do tak blízkých vzájemných vztahů. Kolekce zároveň představí zcela nová díla – sochy, kresby, malby a multimediální instalace. Hledání společného jmenovatele v meditacích o lidské povaze a charakteru vnímání je základním stavebním kamenem metody obou umělců. Z často nejasné hranice mezi dobrem a zlem pramení síla, která má schopnost zdeformovat a přetvořit zažitou představu o realitě. Rozličnými technikami autoři analyzovali podobu myšlenkových pochodů. Inspirováni strukturou datového cloudu, který chápou jako současnou technologickou reflexi vědomí, zkoumají pomocí kresby vlastní strukturu myšlení. Nástrojem se jim stala stále se doplňující řada symbolů – emoji, které zaznamenávají aktualní stavy mysli. Ty se pak transformují a shlukují v dílech jako volné asociace i jako portréty myšlených věcí. Všechny práce spojuje silný apel na enviromentální a ekologické myšlení a kritika člověka, jako pána všeho tvorstva.

kurátor: Petr Hájek 

bottom of page