top of page

Sequence Travel 

3. 10. 2019 - 10. 11. 2019​

Malíř a grafik Jakub Uksa (*1981) patří do silné generace pražských writerů (OBIC), která na graffiti scénu nastoupila v polovině 90. let. Jeho vztah k písmu a pevně definovanému tvaru je daný i studiem užité grafiky. Inspiraci téměř od počátku čerpal z projevů silných starověkých a orientálních kultur. Své práce důsledně vytvářel bez skicování jako intuitivní freestyle. Vnímal je jako grafický rébus, kdy hlava pracuje o pár tahů napřed, a teprve poslední linkou se puristická kompozice sama uzavře, aniž by bylo třeba k ní výtvarně cokoliv dodávat. Kromě celkového tvaru, experimentoval i s „nervností“, šířkou a zmnožováním linie. Občas dospěl až na hranici piktogramu. Kompozice Jakuba Uksy klamou tělem. I když mohou vyvolávat pocit inženýrsky promyšlené účelnosti, jejich součástí jsou také improvizace a tajemství. V současnosti do nich navíc skrze konkrétní barvy a tvary kóduje prvky osobní mytologie. Stejné je to v případě výstavy Sequence Travel, která s odstupem nazírá jeho práci za několik posledních let. V rámci kontinuálního výstavního projektu Selection představujeme Kryštofa Rybáka, který patří mezi autory nejmladší české sochařské generace. V roce 2007 absolvoval ateliér figurálního sochařství Jana Hendrycha na pražské Akademii výtvarných umění. Zpočátku se věnoval práci s uplatněním skloviny. Posléze dal přednost spíše jiným materiálům – bronzu, plastu a kameni bez využití efektní světelné a barevné působivosti. Výrazné nosné podněty k volné tvorbě a pole pro nesvázanou sochařskou kreativitu mu poskytnul svět zvířat. Rád experimentuje, skládá jednotlivé segmenty těl jako bizarní stavebnice loutek. Jeho práce okouzlují podvědomým nutkáním vyvolávat úsměv, pocitem setkání se s osvobodivě lehkým pohledem na svět, kde nemusí být vše jen vážné a osudové.

bottom of page