top of page

Sadofsky & Trantina

Zdvořilé umění není prostě oblastí, kde tvoří Sadovski a Trantina. Jejich obrazy, plné násilí a brutality, se
nesnaží zastínit ony hrůzy, které lze vidět kolem nás. Stejně tak neexistuje možnost nalézt nějaký řád
v chaotických scénách jejich obrazů.Jejich malby totiž budí dojem zcela náhodných kompozic, působících na první pohled výhružně. Postupně se však dá vystopovat vnitřní logika, která se vynořuje prostřednictvím jasných a nezkrotitelných barev, navzdory ostnům obsahu.Svět, jak jej Sadovski a Trantina zobrazují, je světem erupcí a výbuchů. Je to futuristické malířství, zabývající se sociálními, politickými a kulturními tématy nezkrocené existence. Futurističtí roboti jsou hroziví, avšak o nicméně než děla a tanky, či stíhačky letící po žluté, chorobné obloze. Každý objekt -- poté co je zhmotněn a přenesen na plátno – válčí s těmi ostatními. Onen konflikt je všeobsažný, není možné se mu vyhnout, avšak je to umění. Není to jen politická proklamace, ale zobrazení momentální současnosti v myslích mnoha lidí. Nová série obrazů obou umělců upozorňuje na bolestná témata coby způsob, jakým společnosti a kultury mohou fungovat za absence základů jistoty. Jak může umění fungovat v podmínkách totálního zmatku? Anarchie zobrazená na jejich plátnech se příčí jakémukoliv přípustnému pojetí formy a stylu. Zážitky, které jsou tak zobrazeny, ztvárňují zbloudilou realitu, rozpuštěnou v sobě samé a roztříštěnou do bezdůvodné hybnosti.Hrůzy technických a kulturních zápasů propukají v otevřenou, skvělou válku. Ony obrazy znejisťují, nevytvářejí estetický zážitek v konvenčním smyslu slova. Představují poranění, nejen plátna, ale také očí, které je pozorují. Trestají pozorovatele, podobně jako scény ve filmových hororech, ve kterých dýka vtíná do lebky. Je to vyjádření uměleckého anarchistického vzteku. Nedostatek stylu, který svouvnitřní kontradikcí vytváří svůj vlastní styl. Chaotická a nesmyslná psychedelická koláž slouží coby pokus vytvořit množství podob reálného světa a podchytit co ony říkají o naší kultuře nynějších dní pandemie. Svět, který zobrazením vytvářejí, ilustruje šok systému umělecké formulace, který nastane vytvářením či popisováním reality, jak je viděna prostřednictvím
umělcovy mysli. Takový prorocký vztek a zuřivost.

text: Hagai Segev

A_edited.jpg

Samostatné výstavy

2020

VÍRA A ELEKTRIČTÍ PSI, The Chemistry Gallery, Praha

 

2019

Geometric: Trafo Gallery, Praha 

 

2018

Another Yard: Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb

2017

Letters2.0: Pierstone Art Soirée, Praha

2016

Letters: The Chemistry Gallery, Praha 

2014

001: Grafficon, Praha

Skupinové výstavy

2019

Salon, The Chemistry Gallery, Praha                                                                                                                                                
                                                                                                                 

2018

10 let Chemistry, Hala 17, Holešovická tržnice, Praha
Roxy Visuals vol. 11: Roxy, Praha                                                                                        Zdi Art Fest, Žďár nad Sázavou
Dancing People Are Never Wrong: Jungmannovo nám. 6, Praha                                         
Salón Chemistry: Jungmannovo nám. 6, Praha                                                                 
                                                                                                                                              
2017

Nad Papírem #3: JEDNA DVA TŘI Gallery, Praha
Vášeň: The Chemistry Gallery,Praha
Město = galerie, Kutná Hora 
m3, Umění v prostoru, Praha
Candy Shop: Quadrio, Praha

 


2016

Artefakt: The Chemistry Design Store, Praha 
Woodoo Session, Poděbrady

 


2015

Woodoo Session, Poděbrady
Views: The Chemistry Gallery, Praha

 


2014

Kampart, Praha
Past Present Future: Trafo Gallery, Praha

bottom of page