top of page

Zdeněk Trs & Alžběta Josefy

13.6.2016 - 18.6.2016

Zdeněk Trs i Alžběta Josefy jsou malíři, kteří ve své tvorbě vychází z klasických malířských technik.

S jejich pomocí pak, každý po svém, vytváří makrosvěty (Trs) a mikrosvěty (Josefy), které mají stejné principy, jen se různým způsobem manifestují. Trsova dokonalá malba je zaměřena na geometrii těles. Srpek měsíce, který se v této jeho sérii objevuje, významově vychází z barokní ikonografie a byl používán pro znázornění neposkvrněné Panny Marie. V egyptské mytologii byl sluneční kotouč symbolem vědění znázorňovaným spolu

s egyptským bohem nebes, slunce a světla Horem. S použitím těchto významových symbolů Trs rozehrává krásnou minimalisticky dokonalou hru, která hovoří univerzálním jazykem. Jeho tvarosloví vzniká na geometrickém základě, který je doplněn objemovostí za pomocí světla a stínu. Ať už jsou jeho tvary demonstrací fyzikálních zákonů nebo vyjádřením ikonografických symbolů, vždy na plátně hledá řád pro pohyb těles na daném formátu, z čehož se finálně rodí objemový obraz, který působí jako iluze. Iluze tak univerzálně zakódovaná, že jí je schopen porozumět každý.

text: Petr Hájek

download

bottom of page