top of page

Samuel Paučo

27.11.2014 - 10.1.2015

Krajiny jednání Hora je výzvou těšivému hájemství člověkem uspořádaného a kontrolovaného Světa. Člověk pomalu jako kdyby zapomněl, že existují krajiny, které se rozvrhují ve zcela svém, specifickém rytmu a čase a disponují jinou sadou pravidel jejich obývání. V lidské zkušenosti hory je nabídka korekce této amnézie.

„Situace Hora“ je nejvlastnějším námětem: je symbolem osobní zkušenosti sebe přesahu, stopou jeho vnitřní transcedence. Stojím-li před horou, vkročil jsem již za oponu, tj. na jeviště, kde se ode mě očekává jednání, tragické či komické, tak i tak jednání dramatické, skutečné: jsem-li postavou hry, předstírané, jsem-li jejím hráčem. Vstupuju do hry Hory.

text: Pavel Kubesa

download

bottom of page