top of page

(No) Fantasy

25. 3. 2022 - 25. 6. 2022

Markéta Kolářová (* 1993) se narodila ve Svitavách, žije a tvoří v Praze. Studovala na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru Malba III. pod vedením Michaela Rittsteina, absolvovala v roce 2019 v ateliéru Malba III. vedeném Josefem Bolfem. V letošním roce byla oceněna druhým místem Ceny kritiky za mladou malbu. Kolářová se věnuje kresbě a malbě, nejčastěji akrylové a olejové. Pracuje se širokou škálou formátů pláten, v barevné paletě rozvíjí zemité odstíny barev, které kombinuje jak v harmonii tak v kontrastu. Volí a výsledný obraz modeluje ale i jen jedinou barvou a jejími odstíny. Autorky přístup k tvorbě je jakýmsi dialogem mezi jejím záměrem a technikou malby, skrze který výsledný obraz vzniká a je dále rozvíjen. Náměty, které Kolářová ztvárňuje, odkazují ke science fiction, fantaskním světům, pohanské kultuře, ale také k introspektivním tématům a duševnímu rozpoložení. Kdo je Vesemir, Merlin a kdo Tissaia, tváře z autorčiných obrazů? Mystika, mytologie, rituály, ale i estetika kinematografie nebo osobní prožitky jsou dalšími autorčinými zdroji, ze kterých do svých prací čerpá. Tvorbou prostupující melancholická poloha, abstrahované figury a tváře, jejichž výrazy budí otázky, v jakém emočním rozpoložení se nacházejí a co svým výrazem sdělují, jsou převládajícími rysy autorčiny tvorby. Oduševnělost, obrat do sebe sama, spirituální dynamika ba dokonce letargie, kterou tváře odráží, jsou poutavými zrcadly, které diváka vábí k ponoření se do světa mystiky a kontemplace. K této estetické podobě tvorby dovedly autorku transcendentní zkušenosti s rituály a prožitky, které přesahují smyslové i rozumové možnosti. Skrze svou tvorbu tak otevírá Kolářová archiv duchovního růstu, projekční pole pro svébytné zkušenosti každého z nás.

text: Bára Alex Kašparová

bottom of page