top of page

Next Targets 

11. 3. 2010 - 4. 4. 2010

Cílem výstavního cyklu Next Targets (Příští terče) je objevovat nové talentované umělce, kteří by měli být v blízké budoucnosti těmi příštími terči pro milovníky umění, sběratele umění či návštěvníky galerií. Výstavy tohoto výstavního cyklu jsou koncipovány tak, že prezentují vždy dva mladé autory, jejichž dílo vykazuje společné rysy a komunikační linky – díla obou autorů se tak vzájemně podporují a doplňují, jejich společná prezentace dává vyniknout jejich společným rysům i vzájemným odlišnostem a stává se dalším odrazovým můstkem umělecké kariéry obou autorů.

Druhá výstava prezentuje dílo dvou mladých malířů Tomáše Jetely a Kláry Vystrčilové.

Tomáš Jetela je studentem 5. ročníku pražské Akademie výtvarných umění v Praze a navštěvuje ateliér Michaela Rittsteina. Minulý půl rok strávil v ateliéru hostujícího pedagoga AVU Jana Merty. V roce 2008 se stal vítězem soutěže Arte emocion pořádané společností Seat. V návaznosti na to strávil půl roku na madridské akademii výtvarných umění UCM. Pro jeho dílo je charakteristické silné často absurdní téma, které je podtrženo karikaturním či rokokovým ztvárněním. Klára Vystrčilová je studentkou 1. ročníku pražské AVU. Navštěvuje ateliér realistické malby vedený Zdeňkem Beranem. Ve svých obrazech však používá různé techniky vzdálené klasické realistické malbě a svým pojetím je tak bližší spíše expresivní tvorbě jiných ateliérů.

Výstava prezentuje sérii děl, které oba autoři vytvořili v poslední době. Je na nich vidět inspiraci současnou pop-kulturou, zaujetí pro symboliku slávy, zmaru, naděje či osudovosti. V minulém roce prezentovala výstava z cyklu Next Targets malíře Václava Misaře a Tomáše Absolona.

bottom of page