top of page

Napnul bych struny a postavil most

19. 9. 2019 – 19. 11. 2019

Matouš Tichý je novodobým expresivně romantickým realistou – malířem i básníkem. Ovlivněn prostředím venkova, kde vyrůstal, jeho tvorba odráží úzké sepětí člověka s přírodou. Obrazové kompozice těží z kulturních a přírodních artefaktů, často se v jeho malbě proto objevují navrstvené větve stromů nebo keřů, stébla trávy, nebo lesní plody a zvířata. Ty jsou pojata monumentálně a zároveň minimalisticky s vytříbenou paletou tlumených barev, zasazené do abstraktního prostředí obrazové plochy tak, že působí silným dynamickým až psychedelickým dojmem.

Malíř Eliáš Urban, absolvent AVU z roku 2016 (ateliér Jiřího Sopka), se ve svých pracích zabývá tématem prorůstání prostředí a dějů, které se v něm odehrávají. Na obrazech se tak například objevují postavy vykonávající divákovi napohled ne zcela logické činnosti vzhledem k místu, kde se výjev nalézá, popřípadě sama místa se dostávají do ne zcela pravděpodobných kontextů a vytvářejí tak jakési „harmonické nesoulady“. Přestože na první pohled obrazy zdánlivě nenabízejí „nic víc“ než zobrazení reality, důmyslná práce s paradoxy vytváří pro připraveného diváka podhoubí vizuální radosti. Jeho obrazům je vlastní zvláštní hra s obsahy, absurdita a jemný humor.

Výstava je první výstavou v Domě Radost. Výstavu pro Dům Radost realizuje The Chemistry Gallery.

bottom of page