top of page

Náhled

12. 5. 2011 - 5. 6. 2011

Jan Uldrych a Zdeněk Trs vytvářejí obrazy s jasnou hyperrealistickou vizuální orientací. Dalším společným aspektem tvorby obou mladých umělců a profesora Zdeňka Berana je i tíhnutí k existenciální poloze témat jejich tvorby. Oba mladí umělci si i přesto zachovávají vlastní individualitu a identifikovatelnost.

Zdeněk Trs maluje jak hyperrealistické zpodobnění hranic života, či spíše již pouhých stop žití, stejně tak jako tematizuje "hraničnost" v plátnech připomínajících techniky op-artu. Jan Uldrych naopak předvádí ve svých realistických malbách spíše surrealistické obrazové symboly a snové výjevy.

Výstavu zahájí Pavel Kappel.

bottom of page