top of page

Místa

9. 11. 2018 - 8. 3. 2019

Malíř Eliáš Urban, absolvent AVU z roku 2016 (ateliér Jiřího Sopka), se ve svých pracích zabývá tématem prorůstání prostředí a dějů, které se v něm odehrávají. Na obrazech se tak například objevují postavy vykonávající divákovi napohled ne zcela logické činnosti vzhledem k místu, kde se výjev nalézá, popřípadě sama místa se dostávají do ne zcela pravděpodobných kontextů a vytvářejí tak jakési „harmonické nesoulady“. Přestože na první pohled obrazy zdánlivě nenabízejí „nic víc“ než zobrazení reality, důmyslná práce s paradoxy vytváří pro připraveného diváka podhoubí vizuální radosti. Jeho obrazům je vlastní zvláštní hra s obsahy, absurdita a jemný humor.

bottom of page