top of page

Kuxtal Kiímil

7. 4. 2011 - 8. 5. 2011

Kuxtal Kiímil znamenající ve starém jazyce Mayů život a smrt je pilotní výstavou cyklu ArtDesign Fusion představující dvě malířky, které jsou ovlivněny jižanskými vlivy Portugalska a Mexika.


Cílem kurátorů výstavního cyklu je upozornit na fenomén vztahu volného umění a designu v situaci, kdy se umělci propracovávají skrze volnou tvorbu k designu. Larroa i Smejkalová zkoumají kontrast volných a užitých směrů vlastní tvorby. Výstava tak představí jak obrazy obou umělkyň, tak jejich tvůrčí přesahy do světa módy.

Výstava bude doplněna hudebním vystoupením skupin Fidla (downtempo) a Victoria Svaté Tipfin.

bottom of page