top of page

Kořeny

20. 6. 2019 – 21. 7. 2019

Malíř Jan Uldrych navazuje ve své zcela nové sérii obrazů Kořeny na předchozí vystavní cyklus Jeskyně.

V této nové kolekci obrazů Uldrych zkoumá kořeny našeho původu včetně kořenů naší lidské zkušenosti. Formálně se ústředním tématem Uldrychových obrazů stává zhmotnění prostoru v obraze. A to doslova

a do písmene – 3d prostory prostupují některými obrazy a podtrhují zaměření na objemovost malby prostoru. Témata zůstávají rituální i symbolická, stejně tak figurativní a realistická. I když mnohdy realistická jen zdánlivě, doplněná tentokrát až burianovskými dobrodružnými výjevy. Každý obraz zachycující metafyziku daného okamžiku.

Český konceptuální sklář a designér Lukáš Novák oživil v rámci projektu Lost & Found unikátní techniku lithyalin, kterou v roce 1818 vynalezl Bedřich Egermann. S pomocí sklářského technologa Václava Kuželky posunul zapomenutou techniku do moderní podoby. Jeho experimenty vyústily v kolekci pozoruhodných váz vesmírných barev.

bottom of page