top of page

Koncetrace

28. 2. 2020 – 28. 4. 2020

Jakuba Čušku fascinuje malba jako medium a vše co k ní náleží. Snaží se přibližovat po formální stránce malbě živé, lehké, ve své podstatě jednoduché. K dosažení maximálního výsledku volí minimální prostředky. Jde mu o malbu živoucí, ne doslova popisnou. Nehledá krásu tam, kde je daná či jasná, ale tu, která stojí mimo běžnou pozornost, mimo „osvětlení“. Hledá v druhé řadě, možná ve třetí nebo ve čtvrté, nebo v té úplně poslední, ve které postupně nalézá a zkoumá to, co je pro něj neprávem zastíněno. Co vyžaduje zvláštní koncentraci.

Jsou to scény nezasluhující si pozornosti, které jistě ne neprávem zejí ve tmě. Autorovým cílem není je zkrásnět, nýbrž vytáhnout je na scénu, vynést je na světlo. Vytahuje věci ze tmy, aby byly nově a jinak spatřeny. Čuškovi je vlastní formální hra se světlem a atmosférou. Hra s očekáváním, překvapením, se světlem tam, kde ho nikdo běžně neočekává. To vše souvisí s pozorností, která člověku slouží prakticky jako dané orientační vybavení. Člověk sleduje to, v čem spočívá jeho zájem, co je mu ku prospěchu anebo to, co je mu libé. V tomto momentě však Čuška přepíná výhybku a svou malířskou koncentraci propůjčuje tomu, co ji většinou postrádá.

Malíř Jakub Čuška (*1989) studuje od roku 2013 na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér Malba IV, Škola prof. Martina Mainera). V současné době pokračuje ve studiu ve stejném ateliéru pod novým vedením (Škola Marka Meduny), kde bude tento rok absolvovat. Celkovým vyzněním se autor blíží tematické ponurosti klužské malířské školy (rumunská Cluj).

bottom of page