top of page

Jiří Marek

Jiří Marek (*1991) patří mezi pozoruhodné autory nastupující malířské generace narozené na počátku 90. let. V roce 2017 absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění, kterou zakončil v ateliéru kresby Jiřího Petrboka. Předchozí studium v malířském ateliéru Jiřího Sopka vybavilo nadaného koloristu schopností konstruovat prostor a malířskou iluzi podle svých potřeb. Jeho malířská poetika je introspektivní, podprahově hlubinná a melancholická. Předkládá rozšířený půdorys mezilidských vztahů jako svého druhu „halucinaci“, jako „roztříštěný svět“, který je nutné znovu trpělivě skládat, defragmentovat, znovu oživovat a pročišťovat. Podobně vnímá kulturní odkaz minulosti, který je nutno přetvořit do nového pocitu současnosti. Vše jakoby spočívalo ve zpomaleném pohybu, který jedině umožňuje pozorovat a zachytit probíhající autorovu vnitřní transformaci, s níž pracuje a které propůjčuje výrazné malířské rysy. Koncentrace na zátěžová témata v sobě obsahuje očistnou katarzi duchovních cvičení. Jsou to malířské meditace, které mají za úkol vyjasnit a očistit vztah k dějinám a minulosti jako k živým předobrazům dneška. Motivy skrytosti se tu střídají s brutálním odhalením (role detailu), ale i s asociacemi či složitěji vyvíjenými nápovědami. Figury se tu mění ve statická zátiší, v postavy připomínající smutné opotřebované hračky proplouvající časem v podobě děsivého snu. Jde o malířsky deklarovanou alchymii paměti se vším, co ze špíny, chaosu a zmaru nechává vyvstat.

Jiří Marek

Samostatné výstavy

2021

SUP LEM END, The Chemistry Gallery, Praha

2020

Too Faced, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora

 

 

2019

Šatna na konci chodby, Galerie Dole, Ostrava

 

 

2018

Monstera, Galerie Peron, Praha

 

 

2018

Something is Still Missing, Galerie Vyšehrad, Praha

 

 

2014

Šestá výstava, Studio Alta, Praha

 

 

2009

Škola hrou/Schola Ludus, Orelský klub, Brno

Skupinové výstavy

2021

Travel Guide, IOMO Gallery, Budapešť, Rumunsko

Mégethos 28, HYB4 Galerie, Praha

Téměř sedm statečných, Trafo Gallery, Praha

Shower after Murder, Galerie Kritiků, Praha

Zabiješ, HYB4 Galerie, Prague

 

 

2019

Diktát podmínek, The Chemistry Gallery, Praha

Just Kids, The Chemistry Gallery, Praha 2

Sex Kóma 37, DSC Gallery, Praha

 

 

2018

Sokolovský zázrak, Kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolov

 

 

2017

Jenewein-Kutná Hora 2017, Galerie F. Jeneweina, Kutná Hora

New Wave Diplomanti AVU 17, Veletržní palác, Národní galerie, Praha

issunderstand, Colloredo-Mansfeldský palác, GHMP, Praha

 

 

2016

Pavilon 34, Galerie 1. patro, Praha

Přirozený svět, Pražský dům v Bruselu, Brusel (BEL)

 

 

2015

Pochopeni Nepochopením, Galerie Sladovna, Žatec

Černý koně, Adam Gallery, Brno

Výstava studentů ateliéru prof. J. Sopka, Studentský klub Celetná, Praha

Via Young Art, Galerie Via Art, Praha

První výstava-Prezentace ateliéru kresby AVU, Dům U Zlatého prstenu, GHMP, Praha

Nezapomeň-Výstava ateliéru kresby J. Petrboka, Galerie Sladovna, Žatec

 

 

2014

Šílení, Studio Alta, Praha

 

 

2013

Lukov-Vzájemnost, Topičův klub Topičova salonu, Praha

Figurama, FA ČVUT, Praha

bottom of page