top of page

Jan Poš

Jan Poš (nar. 1996 v Praze) v letech 2018-2021 absolvoval bakalářské studium pod vedením Daniela Hanzlíka a Pavla Mrkuse v ateliéru Time Based Media na FUD UJEP. V roce 2019 pobýval na studijní stáži na Kunstuniversität v Linzi u prof. Christopha Nebela.
V současné době studuje navazující magisterské studium u Tomáše Hlaviny v ateliéru Socha II. na pražské AVU.

Jan Poš uvažuje o uměleckém díle jako o explikaci konkrétní situace. Každou situaci tvoří vztahové pole. Protože je toto vztahové pole dynamické, pro - měňují se i situace. Pokud však toto vztahové pole definujeme od začátku jako modelovou situaci, tedy stav, který je vědomě konstruován – nejprve ve virtuální datové laboratoři – a posléze ověřován v modelu, který vstupuje do reálného prostoru, pak se dotýkáme těch situací, které mají východiska v předpřipravené vztahové redukci. Tato redukce má laboratorní ráz a vede k přehlednosti konstruovaných vztahů, kterými jsou vyvolávány řízené, parti - kulární jevy. Co sledují tyto „fenomény“?

1U4A9647_edited.jpg

Samostatné výstavy

2020     

Hořím navzdory všem mořím, Šumperk


2018     

Out there somewhere, galerie 4MAT, Tábor

 


2017     

Mind the gap, The Chemistry Gallery, Praha

 


2016     

with Pearl Earring, Jellyfish gallery, Praha

 


2007     

PAINTODAY, Divadlo Šumperk
Skupinové výstavy 

 

 

2018     

Cizí světy, Caesar, Olomouc

2017     

The Art Of Making Catastrophe , ZOYA Gallery & Museum    

Vášeň – The Chemistry gallery, Praha    

Fascinace skutečností, MUO, Olomouc

 


2014     

Wail of Silence, Praha  

22:22 II. The Chemistry gallery, Praha

 


2013     

22:22 , The Chemistry gallery, Praha   

Alchymie, Klášterní kostel svatého Antonína, Sokolov

 


2012     

PAINTomorrow, Šumperk, Tišnov, Praha      

Ruka Ruku Myje, Aula FaVu, Brno    

Nedávní absolventi, Galerie Navrátil, Praha

 


2011     

Diplomanti AVU, Karlin hall, Praha 

 


2010     

BP Portrait Award, National Portrait Gallery, Londýn     

Transformation, Berlin

 


2009     

UNIVERSERUM , The Chemistry gallery, Praha     

PAINt, OVM, Šumperk

 


2008     

DEFENESTRACE, Novoměstská radnice, Praha

 


2007     

5 TAG, galerie Jiřího Trnky, Plzeň

 


2005     

EXPOSE, Okresní Vlastivědné Muzeum, Šumperk    

HYPERREALISMUS , Strakonický zámek

 


2004     

INVENTURA , Galerie kulturního centra Zahrada, Praha

bottom of page