top of page

Jakub Uksa

Malíř a grafik Jakub Uksa (*1981) patří do silné generace pražských writerů (OBIC), která na graffiti scénu nastoupila v polovině 90. let. Jeho vztah k písmu a pevně definovanému tvaru je daný i studiem užité grafiky. Inspiraci téměř od počátku čerpal z projevů silných starověkých a orientálních kultur. Své práce důsledně vytvářel bez skicování jako intuitivní freestyle. Vnímal je jako grafický rébus, kdy hlava
pracuje o pár tahů napřed, a teprve poslední linkou se puristická kompozice sama uzavře, aniž by bylo třeba k ní výtvarně cokoli dodávat. Kromě celkového tvaru, experimentoval i s „nervností“, šířkou a zmnožováním linie. Občas dospěl až na hranici piktogramu. První plátna vystavil v roce 2015. Šlo o precizní do sebe zavinutá schémata s geometrizujícím tvaroslovím, která rozvíjela jeho realizace ve veřejném prostoru. Další možnosti přinesla proměna barevnosti, kde nechybějí ani metalické odstíny, a pokusy otevřít plošnou strukturu do třetího rozměru. Jestli byly oporou časných maleb fragmenty pieců, teď vnímá čisté plátno jako neprobádaný kontinent. Závěsný obraz je pro něj systém funkční jako celek, ale dál řeší každou linii. Tvorba pak zůstává rozvíjenou mentální cestou a navzájem podmíněným procesem.
Kompozice Jakuba Uksy klamou tělem. I když mohou vyvolávat pocit inženýrsky promyšlené účelnosti, jejich součástí jsou také improvizace a tajemství. V současnosti do nich navíc skrze konkrétní barvy a tvary kóduje prvky osobní mytologie. Stejné je to v případě výstavy Sequence Travel, která s odstupem nazírá jeho práci za několik posledních let. Některé obrazy odkazují k cestám po Laponsku nebo Indonésii, jiné si všímají prožívání vesmírných událostí, vztahujících se k naší planetě, další se obracejí k obecnějším existenciálním úvahám – otázkám pomíjivosti, duchovní sféry či uvažování o pohybu v čase. Zdůraznění subjektivního rozměru malby přineslo i proměnu jejího pojetí. Z formálního řešení se stal jazyk, linie už není hlavním nositelem příběhu, ale stává se kapilárou, znamením identity, zatímco význam přechází na koloristickou složku, která otevírá téma. Mentální odklon od čisté formy, jinými slovy graffiti, směrem k obsahové malbě se završil.

Výstřižek.JPG

Výstavy​

2022

Wall Street, Villa Pelle, Praha

2021

CAN/VAS, GAMP, Plzeň

 

2020

SEQUENCE TRAVEL, The Chemistry Gallery, Jakub Uksa

 

2018

ART URBAIN, Česká Ambasáda, Paříž

2017

VÁŠEŇ, The Chemistry Gallery, Praha

CREWNÍ OBRAZ, OGV, Jihlava

2015

X-BOB, GAVU, Cheb

VIEWS, The Chemistry Gallery, Praha

Události horizontu, The Chemistry Gallery, Praha

 

2012

Shoot When You Can, The Chemistry Gallery, Praha

Městem posedlí, Galerie hlavního města Prahy, Praha

Cosmopolite Art Tour Festival, Brusel

2010

Mural Art project, Praha 10

Invaze Event, Trafo Gallery, Praha

Visio Art Gallery, Plzeň

Berlin Meeting, Česká Ambasáda, Berlín

2009

Obic and Boy, Trafo Gallery, Praha

 

2008

Names Fest, Praha

bottom of page