top of page

Já chci domů! Stejně si tu se mnou nikdo nechce hrát!

4. 11. 2022 - 3. 12. 2022

Výstava sochařky Tey a malíře Michala Rapanta prezentuje nejen shledání dvou přátel, ale také dvou výrazných a smělých tvůrců. Expresivní a emocionálně nabité malby se tu setkávají se sérií experimentálně pojatých soch. Obě tato média přitom slouží k vyjádření osobních prožitků autorů, kteří v nich zpřítomňují a ukládají vlastní zkušenost, vzpomínky a pocity.

Obdobně jako Tea i Michal Rapant se ve svých malbách vyrovnává s negativními momenty vlastního dětství. Houpací koníky tak ve výstavě doplňují Rapantovy obrazy morbidně trýzněných plyšových medvědů. V kontrastu k těmto tíživým námětům stojí plátna dovádějících dětí ztvárněná Rapantovým charakteristickým expresivním rukopisem, který samotné téma hry a pohybu podtrhuje. Autor zachycuje děti nejen radostné, ale také vzteklé, smutné, šklebící se, v celé škále jejich nálad, jež děti umí dát bezprostředně a upřímně najevo a které dospělý člověk často skrývá a potlačuje. V obrazech i sochách se tak propojuje námětová i formální bezprostřednost a otevřenost.

Tea (*1993) je absolventkou sochařského ateliéru Michaela Gabriela na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně z roku 2019. Michal Rapant (*1986) prošel ateliérem Vasila Artamonova na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru Vladimíra Skrepla z roku 2018.

text: Šárka Belšíková

bottom of page