top of page
instalace

Holčička z odvrácené strany noci

24. 4. – 14. 5. 2016Na současné umělecké scéně se Barbora Myslikovjanová zjevuje jako výrazný individuální solitér

s autentickou hodnotou vlastního života odrážejícího se v jejím díle. Dílo Barbory M. upoutá na první pohled svou výraznou emotivní silou. Teprve v dalších vrstvách pronikáme do příběhu bolesti a zjišťujeme, co všechno se může skrývat ve slupce klišé nevinného dětství, které pro mnohé s odstupem času bývá spojováno se ztraceným rájem. Ale jak uchopit dílo, kde ráj ještě nenastal? A už nikdy nenastane. Každý obraz mladé malířky působí zvláštní subtilní atmosférou jakéhosi návodu na rodinné štěstí. Figurální kompozice s bravurně zvládnutou psychologií v nás vyvolávají zvědavost, protože každá souvisí s tou předchozí.

 

Obrazy působí jako sekvence z neorealistického filmu. Operují s prudce kontrastní barevností a ne vždycky na nich vystupují děti v lichotivých souvislostech. Možná i proto, že marně ve své osamocenosti a opuštěnosti nehledají viníka, ale vyprahle nechávají zrcadlit bolest v závoji tajemství. Děti odevzdané napospas dospělým, tedy těm, jejichž tváře nezachytíme žádným očním kontaktem, protože je nahrazuje divák sám. Dokonale zvládnutá forma a obsah už v dnešním světě instantních hodnot působí jaksi nepatřičně, ale právě proto obnažuje skutečný příběh o člověku a jeho démonech a ten přece nikdy nelze obejít mlčením. Výstavní projekt malířky, která prošla ateliérem Michaela Rittsteina a nyní působí

v ateliéru Vladimíra Kokolii na AVU v Praze, provází samostatná umělecká publikace vycházející u příležitosti této výstavy. Obsahuje 160 reprodukcí obrazů a kreseb a je rytmizována ukázkami z autorčiny silné literární tvorby. Produkci projektu zajišťuje Patrik Šimon-Eminent ve spolupráci s The Chemistry Gallery.

 

info
bottom of page