top of page

Fallen

24. 5. 2023 - 13. 6. 2023

Výstava představí zcela nová díla Matěje Janáka (*1988), v Praze tvořícího umělce, jehož tvorba se zpočátku formovala především vně galerijního prostředí. Janákova tvorba je ovlivněna vizuálními vstupy graffiti a vychází především ze zkoumání subjektivních životních zkušeností, které přenáší v různorodých kontextech na různá média. Janák se neomezuje čistě na malbu, ale zabývá se konceptem, objekty a audiovizuální tvorbou, která obsahově vychází ze symbolů spojenými s každodenními životními zkušenostmi a vnitřních pochodů stavů mysli a následným vypořádáváním se s nimi. Malba je definována expresivním a experimentálním projevem, přičemž barevnost či technika je vždy závislá na momentálním stavu mysli. Janákova díla využívají rozpoznatelné tvary a barevné přechody, které vytvářejí nový dialog z nesourodých vláken kulturního myšlení.

bottom of page