top of page

Dvojité dno

30. 1. 2014 - 28. 2. 2014

Pavel Příkaský (*1985) absolvent AVU, ateliéru Vladimíra Kokolii, ve své tvorbě spoléhá na střízlivě přiznané malířské stopy a maximální kompoziční přehlednost obrazu. Na svých plátnech zobrazuje předměty či výjevy, které ve vztazích reprezentují iracionální ozvěnu hlubší symbolické sféry. V aktuálních zátiších a pohyblivých obrazech, vzniklých ve spolupráci s Miroslavou Večeřovou, jsou předměty zobrazeny v podobě iluzionistických rekvizit nebo schématech odkazujících ke konkrétnímu triku, k nepřítomnému celku či k události, jež minula nebo snad dokonce k osobě, na kterou se dlouho a trpělivě čeká.

host: Miroslava Večeřová
kurátor: Michal Pěchouček

bottom of page