top of page

Časová pole

16. 3. 2023 - 8. 4. 2023

Výstava s názvem Časová pole zkoumá vztah virtuálního a reálného prostoru. Rozšiřuje způsob autorova uvažování o site specific instalaci a vztahu materiálních objektů s jejich 3D předobrazy. Jednotlivá díla, která budou reagovat na prostory galerie, vtáhnou návštěvníka přímo do základních souřadnic 3D programu, ve kterém díla vznikají v podobě modelů a simulací. Ty jsou ze své podstaty dokonalé, na rozdíl od reality. Středem autorova zájmu je přitom především samotný proces - proces přechodu objektu z virtuální do reálné podoby, při kterém nelze s jistotou odhadnout výsledek v důsledku působení mnoha nepředvídatelných vlivů.

 

Výstavu doprovodí vydání prvního samostatného katalogu Jana Poše v produkci The Chemistry Gallery.

 

Výstava se koná v rámci multižánrového festivalu Spectaculare >> https://www.spectaculare.cz

 

Jan Poš (nar. 1996 v Praze) v letech 2018-2021 absolvoval bakalářské studium pod vedením Daniela Hanzlíka a Pavla Mrkuse v ateliéru Time Based Media na FUD UJEP. V roce 2019 pobýval na studijní stáži na Kunstuniversität v Linzi u prof. Christopha Nebela.
V současné době studuje navazující magisterské studium u Tomáše Hlaviny v ateliéru Socha II. na pražské AVU.

bottom of page