top of page

Brouk v hlavě

11. 9. 2015 - 10. 10. 2015

"Svým „Broukem v hlavě“ přichází Jan Uldrych s osobitým pokusem o novou formulaci vztahu k žánru realismu. O to zajímavější je fakt, že nabízená formulace není výrazem nějaké autorovy potřeby „redefinovat“, „znejasňovat“ či jakkoli se vymezovat vůči tradici klasického zobrazivého momentu malířství, nýbrž zcela obráceně: je symbolem víry v životaschopnost tradiční formy, víry, která se opírá o obsáhlou vnitřní (duchovní) i vnější (malířskou) zkušenost. Uldrychův „brouk v hlavě“ je o vyjasňování kontur realismu a reality samotné."

bottom of page