Tadeáš Kotrba – Lines of Loners

I když Tadeáš Kotrba (* 1986) nikdy nemaluje v plenéru, jeho obrazy navozují atmosféru výtvarníků konce 19. století, kdy se z malířů stali primárně poutníci toulající se krajinou. Ani tak si však nemůžeme Kotrbu romanticky představovat jako ztělesnění monsieur Courbeta s vycházkovou holí a složeným malířským

stojanem na zádech. Jeho cesty po exotických destinacích východní a jihovýchodní Asie či severní Afriky

připomínají doby, kdy se absolventi výtvarných akademií vydávali na zkušenou objevovat cizost a jinakost

orientálního světa, která by je oprostila od konvencí alma mater a přivedla na novou nekonvenční cestu.
A jak se již delší dobu v Kotrbově tvorbě ukazuje, tento způsob hledání inspirace funguje i dnes.

Katalog z edice BADOKH 

download