top of page

Stopa hada

18. 6. 2020 – 19. 7. 2020

Výstava Stopa hada propojuje dva autorské světy mladých umělců. Výrazový svět malířství a sochařství. Zatímco pro malíře Filipa Kůrku je směrodatná tematizace „cesty“, ve smyslu teologicky podbarveného

a sebezpytujícího poutnictví, pro sochaře Matouše Hášu jsou to impulzy a prvky aktivismu, které ovlivňují jeho vztah ke klasické figurální soše a její aktualizaci. Současný generační pocit, který je tu v obou případech jasně deklarován, vychází z individuálního přístupu k uměleckému výrazu. Ten je nacházen nikoliv v principech a svodech technologického vývoje a v osvojení jeho oslnivých produktů, nýbrž v práci s určitým druhem nadčasové senzitivity. Nadčasové v tom smyslu, že se tato sensitivita nezříká minulých zkušeností, které jsou uloženy v dílech umění (literatuře, výtvarném umění). Nejedná se tu však o tzv. „inspiraci“ minulostí, respektive jejím povrchem, nýbrž o vědomí určitých principů, které se ve formách minulosti symbolicky ukládají a které nelze redukovat a jednou provždy přemazat žádným kolektivně nastaveným mechanismem či jeho teoretickými deriváty (ideologií). 

 

kurátor: Petr Vaňous

bottom of page