top of page

Ruka Ruku Myje

24. 10. 2012 - 15. 11. 2012

"Ruka Ruku Myje" je fingovaným pokusem o "profesní sebevraždu kurátora". Proklamovaný koncept "výstavy bez kurátorského záměru" má otevřít prostor pro radikální diskuzi a kritiku (v pozitivním smyslu slova) současné podoby vztahu umělec-galerie-kurátor a vytvořit tak prostředí pro formování a artikulaci ideových východisek současného mladého umění.

Výstava navíc propojuje a sbližuje dvě relativně nezávislé scény - konceptuálněji laděnou scénou brněnskou a "komoditněji" (opět v pozitivně chápaném významu slova) orientovanou scénou pražskou. Jedinou snahou bylo překonání klasických konfrontačních výstav Praha vs. Brno a tím i vytvoření nálady pro důkladnější a pevnější rozvinutí "sítě" umělecké spolupráce ve všech úrovních umělecké praxe.

Výstava prezentuje rozmanitý výběr třinácti mladých autorů, převážně spjatých s českým akademickým prostředím, kteří pracují s médiem malby a obrazu, s přesahem až k objektu (Kotrč, Perkof), či k streetartovým realizacím ve veřejném prostoru (Pasta, Škapa). Procesuálně laděný přístup v malbě prezentuje Paučo či Švéda, expresivní figuraci například Gogora či Němec, realistickou tendenci Ožibko. Celkový obraz nemůže vypovědět nic jiného (a nic menšího), než jakýsi současný „duch doby“, který se v umění pravděpodobně vždy stával znázornitelným.

Na výstavě se představí:
Ondřej Kotrč
Michal Gogora
Natálie Perkof
Vladimír Novotný Kiva
Samuel Paučo
Ondřej Roubík
Pavel Příkaský
Pasta Oner
Michal Škapa
Tomáš Němec
Michal Ožibko
Jakub Švéda
Aleš Brázdil

Autoři výstavy:
Samuel Paučo, Petr Hájek, Pavel Kubesa

bottom of page