top of page

Resort OFF

7.4. 2021 - 15.7. 2021

Malíř Petr Gruber (*1989) je fascinován jedinečností okamžiku. A to jak mnohovrstevnou jednotou této jedinečnosti, jež přesahuje hranice popisnosti, tak její rolí pro uchovávání nevědomé, mimovolné paměti. Aby tento okamžik, který ihned pomíjí, mohl být ve své jedinečnosti zpřítomněn, nebo lépe, aby mohl být opět oživen, probuzen k životu a aby tímto aktem zároveň došlo k iniciaci zasuté paměti v celé šíři její intenzity, je nutné vracet se do míst a prostředí, která autor velmi dobře zná. Proto volí přírodní rámce, zpravidla lesy (Vysočina, Krkonoše), v kterých se pohybuje od nejranějšího dětství. Každé takové místo je třeba opět nalézt, ohledat, nově zaměřit. Vstoupit do jeho skladebnosti, prostoupit jí a rozkrýt v ní to, co rezonuje s hlubinnou pamětí a pochopitelně s tím, co je dnes. Není to pouze malba krajiny, nýbrž především kontakt s uplynulým časem, který je v ní uložen, co zintenzivňuje malířův pohled a dodává jeho krajinám mnohdy magický či spirituální rozměr.

Hlavním výrazovým prostředkem Petra Grubera je barva. V práci s barvou nalezl autor pro vyjádření svého záměru určitou charakteristickou polohu, kterou bychom mohli nazvat staženou, ale intenzivní barevností. Souhra barevných vztahů v rámci určité převládající tonality (např. modré) zintenzivňuje námět. Psychologizuje ho. Činí z něho zároveň osobní i nadosobní událost. Velkou roli coby výrazový prostředek malby hraje také nástroj „protisvětla“, jakési zrcadlení, které do lidského zraku vrací odražené světlo a do obrazu zpětně zasévá prostorové a barevné nepatřičnosti, jež ho oživují.

Série obrazů Resort OFF vznikla ještě před letošní zimou, kdy musely zůstat zavřené lyžařské areály. Obrazy Petra Grubera nicméně působí jako vzpomínka na sezónu, která nebyla. Umělecká imaginace často s předstihem vytvoří situaci, která se stane až později. Jak je ale vidět, i prázdné sjezdovky mají svůj nepopiratelný šarm a kouzlo.

Petr Gruber studoval v letech 2004-2008 SUŠG v Jihlavě a v letech 2008-2014 Akademii výtvarných umění v Praze (prof. Zdeněk Beran, prof. Jiří Sopko, prof. Vladimír Kokolia). V roce 2013 studijně pobýval na Akademii der Bildenden Künste v Mnichově (AdBK München), v malířském ateliéru Güntera Förga. V roce 2014 byl nominován na německou cenu Leinemann Stiftung. Věnuje se především krajinomalbě, kterou aktualizuje pro současnost.

text: Petr Vaňous

bottom of page