top of page

Reflektor

20. 3. 2015 - 4. 4. 2015 

Výstava Reflektor představí tvorbu malíře Marka Koláře, loňského absolventa AVU (ateliér Zdeňka Berana, ateliér Martina Mainera) a Tomáše Vavříčka, absolventa AVU z roku 2013 (ateliér intermédií Milana Knížáka), který pracuje s různými médii, nejčastěji se světlem.

Marek Kolář na výstavě představí svou pozoruhodnou sérii obrazů reflexivních antropomorfních objektů "soch" v interiéru. Jeho obrazy, které vynikaly na loňské výstavě diplomových prací ve Veletržním paláci, v sobě spojují digitální sochu, malbu interiéru, autoportrét a částečně i abstrakci do jednoho sourodého obrazového celku. Sérii jeho obrazů doplňuje multimediální instalace, která je digitálně manipulovaným obrazem, který podobně jako absolutně reflektivní plocha reaguje na světelné podmínky ve svém okolí a který digitálně zobrazuje své okolí podobně, jako Kolářovy hyperrealistické malby.

Na tento přesah malby do oblasti nových médií navazuje Tomáš Vavříček instalací založenou na projekci počítačem generované černobílé geometrické abstrakce vycházející z minimalismu a digitálně zpracovávající kombinaci různých sakrálních archetypů nejčastěji do podoby symbolických oltářních motivů. Tyto počítačem generované obrazy pak Vavříček převádí za pomoci grafické techniky sítotisku na klasické médium plátna a činí tak podobný exkurs z oblasti nových médií do klasických zobrazovacích technik jako Kolář. Jeho sítotisky jsou zlaté, čímž stejně jako použité tvary geometrických obrazců odkazují k náboženským, posvátným a symbolickým významům, které reflektuje jeho tvorba.

Barevný hyperrealismus propojený s černobílým minimalismem, obrazy digitální i klasické, jedno vyzařující druhé, reflektor, impuls.

kurátor: Petr Hájek 

bottom of page