top of page
Ira Svobodová - Papercurve Move Serie

Ira Svobodová - Papercurve Move Serie

23 500,00 KčCena

Více o umělci

V souvislosti s výstavou Paperwork konané v The Chemistry Gallery v termínu 25. 6. – 31. 7. 2021 došlo v části díla Iry Svobodové k málo vídanému jevu. Autorka vytvořila malou sérii maleb s názvem Papercurve Move. Jedná se o sérii šesti svébytných maleb, které však také fungují jako organický posloupný celek, který navíc akcentuje osvědčenou barevnou škálu, která provází obě aktuální představené série. Tato skutečnost však není ničím výjimečným. Pozoruhodným se však stává proces, jemuž byla tato série podrobena. Vůbec poprvé v díle Svobodové dochází k vytvoření NFT. Autorka z této série vytváří dvojici digitálních děl, i nichž obě jistým způsobem akcentují dynamické a mechanické vlastnosti obsahové stránky této šestice maleb. Ačkoli povaha série maleb Papercurve Move k nové poloze uměleckému vyjádření v zásadě vybízí, komplexní pojetí autorčina vyjádření je završeno až prostřednictvím tohoto grafického celku. Jde o návrat k technice grafiky po několika letech (série Tubes, 2017), avšak poprvé je autorčina práce koncentrovaná v grafickém albu ve značně omezeném nákladu.

Jan Kudrna

  • rozměry

    50 x 40 cm

  • technika

    digitální tisk

  • rok

    2021

bottom of page