top of page

Vernisáž: Alžběta Josefy & Alena Kotzmannová - Spherical Light

20. května, 2024 | 18:00 - 22:00

Společná výstava umělkyň Aleny Kotzmannové (*1974) a Alžběty Josefy (*1984) vychází z autorské i vzájemné inspirace. Podmnožinu „inspirace“ zastupují díla tematizující vztah vnitřního a vnějšího světa prostřednictvím fenoménů světla, soustav základních prostorových elementů, prostorové situovanosti, orientace a atmosféry, na základě kterých jsou tyto vztahy vnímány. Důležitým rozměrem projektu SPHERICAL LIGHT je průzkum člověka jako vnímajícího subjektu, který svým vědomím a smyslovým vnímáním vstupuje do oblasti zkušenosti jako takové. Ta se v procesu individuálního i kolektivního poznávání proměňuje a osciluje mezi známou a odvrácenou stranou, mezi tím, co bylo osvojeno a tím, co setrvává ve své skrytosti a cizorodosti. Lidské nástroje poznání vykazují určité principy, které pro vzdálené a nedostupné jevy používají jazyk, který má východisko v tom, co je známé, osvojené, zabydlené. Základními intuitivními principy výstavy, která propojuje výrazové světy obrazu, fotografie a objektové instalace, jsou tedy modelová situace (motiv Slunce), analogie (navigační světla – majáky), metafora (motivy jazyka, srdce, kapky, očí) a mystifikace (motiv vodopádů), na jejichž pozadí se poznání osvětluje a zakulacuje (odkaz na sférické světlo jako metaforu vhledu či prozření), nebo zůstává prostoupeno hypotézami a tajemstvím.


Spherical Light - Alžběta Josefy & Alena Kotzmannová

kurátor výstavy: Petr Vaňous


Výstava potrvá od 21.6. do 4.8.2024.

Vernisáž: 20.6.2024 od 18:00 do 22:00


Hudba na vernisáži: Martyyna


Těšíme se na setkání s Vámi!

11 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page