top of page

Vernišáž výstavy Zelené jiskry - Martin Herold & Dominik Běhal

Aktualizováno: 11. 3. 2023

27. ledna, 2022 | 18 - 22 hodin

Výstava malířů - Martina Herolda a Dominika Běhala – je postavena na kontrastu rozdílných přístupů k malířskému médiu. Základním momentem tvorby obou autorů je respekt k dějinám umění a zároveň distance k jejich závazné chronologii. Jde tu spíše o rehabilitaci živého vztahu mezi minulostí uloženou v konkrétních dílech a výrazových (nikoliv pouze malířských) postupech a mezi hledáním současného pocitu, který se propisuje do samotného technického „pohledu na věc“. Výraznou roli tu hraje svět fotografických reprodukcí, prostřednictvím kterých je masově šířen kánon dějin umění a architektury. Proti lineárnímu odcizování jednotlivých děl staví autoři sílu okamžitého autentického prožitku a nové materializace díla. A to včetně prožitku samotného analyzovaného „dokumentu“, který recipientovi zprostředkovává informace a zároveň ho zbavuje emocí.1 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentit


bottom of page