top of page

Komentovaná prohlídka výstavy & křest katalogu: Petr Gruber - Tišiny

2. března, 2023 | 19 - 21 hodin

Vážení milovníci umění, přijměte pozvání na komentovanou prohlídku a křest katalogu k naší aktuální výstavě: Petr Gruber - Tišiny, která se uskuteční ve čtvrtek 2.3.2023 od 19:00 v The Chemistry Gallery za účasti autora a kurátora výstavy Petra Vaňouse.

Petr Gruber svým dílem kompletuje jakousi zážitkovou mapu, síť osobních registrací, které promlouvají o individuální citlivosti ve vztahu k proměnám konkrétních prostředí v běhu času. A je to právě fenomén času, vůči kterému se autor svou malířskou prací vymezuje. Zastavuje jeho plynutí. Vytváří obrazy na způsob uklidňujících přehrad či přístavů pro zrychlený a těkající zrak. Zároveň také referuje o sobě coby transformujícím se subjektu, který je tu přítomen v roli fascinovaného pozorovatele. Jeho situace je opakujícím se údělem romantizujících postav casparovsko-davidovsko-friedrichovského charakteru, kteří, pozorujíce přírodu, ve svém vědomí splývají s přírodními rámci a živly, aby osvobodili svůj vnitřní model a skrze něj procítili jevy, které člověka v jeho měřítku přesahují. Je to tvůrčí navázání kontaktu s časoprostorovými definicemi toho, co bychom mohli obecně nazvat „lidským pobytem“, a co Martin Heidegger přesně vystihl v názvu jedné ze svých knih: „Básnicky bydlí člověk“.

Autor výstavy Vám při komentované prohlídce přiblíží proč se zajímá zejména o krajinu, jaké jsou jeho oblíbená místa, jakou roli v jeho obrazech hraje paměť, konkrétní či náhodné vzpomínky a dá Vám nahlédnout pod pokličku svého kreativního procesu.

Výstava trvá do 11.3.2023

Těšíme se na setkání s Vámi!

----------

The Chemistry Gallery, Ovenecká 17, Praha 7.

5 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page