Paperwork

25.6.2021 - 31.7.2012

Ira Svobodová po sériích Papercut a Folded Plans v posledních pěti letech nadále analyzuje možnosti, které členění a formování papírových ploch nabízí. Vychází přitom z vlastní rodinné autopsie. Výchozí deformace (zahnutí) papíru zaznamenává zásadní poselství ukryté v textu na dopisovém papíře. Na těchto základech vznikly aktuální série Papercurve a Paperwork. Zkušenosti a trpělivé analýzy Iry Svobodové vytvářejí posun ve vnímání zobrazované matérie. Lehce technicistní záhyby předchozích sérií střídá promyšlená modelace vystavěná na plánování a vysoké technické vyspělosti.

Nové je především zaoblení papíru a jeho vrstvení. Svrchovaně lze na sérii Papercurve nahlížet jako na syntézu několikaletého zkoumání malby papírových ploch a jejich prostorové modelace. Druhou výše zmíněnou sérií je série Paperwork. Ira Svobodová v ní zpracovává fenomén kruhu. Kruh není jen geometrickým východiskem nově zpracovávané kompozice, pro autorku je v prvé řadě fenoménem, co se týče obsahu. Považuje jej za kánon určitého etablovaného absolutna. Reprezentanta zavedených pořádků a jistých statusů. Kruh podrobuje několika procesům rozkladu. Je členěn a vymezován kontrastní linkou, je podrobován fragmentaci a řízené defragmentaci, která pracuje s posunem výchozí roviny. Formálně je tak jeho svrchovanost stále podřízena zákonitostem modelace a dynamiky série Papercurve. Zásadním společným jmenovatelem obou sérií je však jejich naturel. Obrazy jsou prosté hraničních gest, zbytečných kontrastů a momentů tvůrčí nejistoty. Zejména v sérii Papercurve je kromě tvůrčí lehkosti patrná také radost. Na straně druhé tuto lehkost a radost normalizuje název aktuální série Paperwork. Jako by měl ve svém základu ukotvit zjevnou skutečnost, že malby jsou vystavěny na tvrdé a koncentrované práci, která vychází ze zkušeností z předchozích let. Ira Svobodová těmito pozoruhodnými sériemi potvrzuje smysl své předchozí práce a dává tvorbu posledních let do širších a jasných významových kontextů.

 

text: Jan Kudrna