top of page

Paperwork

25. 6. 2021 - 31. 7. 2021

Ira Svobodová po sériích Papercut a Folded Plans v posledních pěti letech nadále analyzuje možnosti, které členění a formování papírových ploch nabízí. Už samotný fakt, že papír je pouze filozoficko-obsahovou rovinou předávanou technikou malby, posouvá celý proces do oblasti jevů a idejí. Deformace výchozích papírových vzorů (ploch) není nahodile generovaným procesem. Zamýšlená výsledná vizualita není předem určující pro samotný proces. Daleko více než kdy předtím je pro autorku určující souvztažnost mezi jednotlivými díly.

Práce v sériích s barevnou synergií a gradací organicky tvoří pomyslnou kostru série. Svobodová vychází z vlastní rodinné autopsie. Výchozí deformace (zahnutí) papíru zaznamenává zásadní poselství ukryté v textu na dopisovém papíře. Na těchto základech vznikly aktuální série Papercurve a Paperwork, které zaznamenávají pozoruhodnou proměnu přístupu. Zkušenosti a trpělivé analýzy Iry Svobodové vytvářejí posun ve vnímání zobrazované matérie. Lehce technicistní záhyby předchozích sérií střídá promyšlená modelace vystavěná na plánování a vysoké technické vyspělosti.

Nové je především zaoblení papíru a jeho vrstvení. Překvapivým elementem je posun zavedené barevnosti. Autorka neopouští zavedenou paletu, nesnaží se polarizovat tvorbu pomocí náhlých a nečekaných kontrastů.Svrchovaně lze na sérii Papercurve nahlížet jako na syntézu několikaletého zkoumání malby papírových ploch a jejich prostorové modelace.

Druhou výše zmíněnou sérií je série Paperwork. Ira Svobodová v ní zpracovává fenomén kruhu. Kruh není jen geometrickým východiskem nově zpracovávané kompozice, pro autorku je v prvé řadě fenoménem, co se týče obsahu. Považuje jej za kánon určitého etablovaného absolutna. Reprezentanta zavedených pořádků a jistých statusů. Kruh podrobuje několika procesům rozkladu. Je členěn a vymezován kontrastní linkou, je podrobován fragmentaci a řízené defragmentaci, která pracuje s posunem výchozí roviny.

Formálně je tak jeho svrchovanost stále podřízena zákonitostem modelace a dynamiky série Papercurve. Zásadním společným jmenovatelem obou sérií je však jejich naturel. Obrazy jsou prosté hraničních gest, zbytečných kontrastů a momentů tvůrčí nejistoty. Zejména v sérii Papercurve je kromě tvůrčí lehkosti patrná také radost. Na straně druhé tuto lehkost a radost normalizuje název aktuální série Paperwork. Jako by měl ve svém základu ukotvit zjevnou skutečnost, že malby jsou vystavěny na tvrdé a koncentrované práci, která vychází ze zkušeností z předchozích let. Ira Svobodová těmito pozoruhodnými sériemi potvrzuje smysl své předchozí práce a dává tvorbu posledních let do širších a jasných významových kontextů.

 

text: Jan Kudrna

bottom of page