top of page

Mind the gap

26. 4. 2017 – 20. 5. 2017

MIND THE GAP jako název výstavy, asi nejvýstižněji ilustruje pojetí její instalace. Hyperrealistická tvorba autora není, jak by se dalo v jeho případě předpokládat, očím diváka explicitně prezentována, ale naopak jí je vyhrazen spíše skrytý prostor. Vstupu expozice, tak vévodí abstraktní projevy, které narozdíl od klidně působících hyperrealistických pláten, křičí a dávají tak okusit obecenstvu umělcovu zcela jinou polohu jeho tvorby. Podle slov Michala Ožibka je nedůležité, jaký jazyk si malíř volí pro svůj sebezpyt, ale rozhoduje pouze míra přesvědčivosti daného díla. Zdali je či není dostatečně jeho výpověď pregnantní, ponechává výtvarník na posouzení návštěvníka…

První velká sólová výstava Michala Ožibka, jednoho z výrazných představitelů realistické zobrazivé malby, absolventa ateliéru Zdeňka Berana na pražské AVU, držitele ceny diváků z National Portrait Gallery Awards v Londýně v roce 2010.

bottom of page