top of page

miKOMIKomiko

15. 4. 2010 - 9 .5. 2010

Výstava v prostorách The Chemistry Gallery s názvem miKOMIKomiko sleduje jednu ze základních linii tvorby malíře Jana Mika: jeho obrazy vězeňských cel, přes akční malbu ve spolupráci s divadelní skupinou Spitfire Company až po obrazy reagující na násilnosti v Iránu.

Jan Miko vystudoval Střední uměleckou průmyslovou školu v Praze v roce 2001 pod vedením akad. mal. Romana Kárníka a následně byl přijat na VŠUP v Praze do atelieru malby u prof. Stanislava Diviše (Tvrdohlaví). V roce 2009 odchází z Divišova atelieru kvůli nepřekonatelným neshodám a ve snaze si uchovat svůj svébytný rukopis. Ten je tvořen oproštěnou předmětností, důrazem na existenciální hodnoty, expresionistickou barevností a jednoduchou linkou odkazující na techniky používané v graffiti, kterým Jan Miko začínal.

Od roku 2008 spolupracuje s experimentální skupinou Spitfire Company, zabývající se imaginativním a fyzickým divadlem. V rámci spolupráce vzniká aplikace akční malby na jevišti. Jedná se o zcela unikátní propojení hudební, světelné a pohybové složky v centrální kompozici obrazu. Se Spitfire Company připravuje workshopy Mezní zkušenosti, které odhalují v lidech skryté umělecké tendence. V září 2009 s ak. mal. Jiřím Sozanským vytvořil mezigenerační projekt Dialogy – propojení klasických malířských technik (např. suchá jehla) s akční malbou.

V tvorbě Jana Mika má slovo „akční“ dvojí význam: Za prvé je tím myšlena umělecká koncepce, která odkazuje na kontext vzniku uměleckého díla. Akční malba v pojetí Jana Mika nepřímo navazuje na akčního umělce Philipa Diggleho (UK), který tvořil své obrazy v legendárním manchasterském klubu Kim Philby společně s punkovou kapelou Buzzkocks. Akční malba Jana Mika se stává arénou na život a na smrt, kde se odehrává absolutní propojení malířova vědomí, soustředění a cítění publika v zádech. Při tvorbě využívá malířských technik dripping – lití barvy na plátno, slash painting – cákání štětcem, aerosol – využití sprejů v malbě. Je využito plátno (především rozměr 200 x 150), venkovní zdi nebo dřevěné velkoformátové desky.

Svět odsouzencův vychází z inspirace tvorbou i životem Alena Diviše, existenciálního malíře uvězněného v La Santé, jehož tvorbu lze v nadsázce považovat za předchůdce směru Art Brut. Výchozím bodem Mikových obrazů je vězeňská cela, která se v průběhu představení změní ve figurální malbu se silným akcentem na utrpení Krista na Golgotě. Technologický postup je vystavěn na akrylovém základu (na základním barevném spektru), které je následně nahrazeno metalickými barvami (zlato, bronz, stříbro), které dávají obrazům expresivně spirituální výraz. Důraz je kladen na překrývání kompozičních a barevných plánů. Díky tomu je divák přinucen v reálném čase vytvořit si vlastní interpretaci vzniku obrazu. Tím je dosažena překvapující sounáležitost časoprostorové přítomnosti účastníka, umělecké události a malíře.

„Druhý význam slova ve spojení „akční“ s Mikovou tvorbou je ještě důležitější.“, dodává kurátor výstavy Petr Boháč. „Jde o filozofickou a ideovou rovinu. Mikovy obrazy jsou uměleckým dílem, které se snaží vyvovat reakci. Bez vší bezpohlavní konceptuálnosti či na druhou stranu významové vyprázdněnosti současného umění se Jan Miko snaží tvůrčím procesem zrodit jednání, akci, která si svou bezodkladností vyžaduje odpověď. Tato atomová nutkavost komunikovat se objevuje jak na počátku tvůrčího procesu, tak i na jeho konci. A je příznačné, že nezáleží, jde-li námětově o jarní krajinu, noční město, metro, vězeňské cely, Irán či ukřižování Krista. Ve všem je exploativní energie odlehčená nezvyklým výběrem barev a jednoduchou předmětností.“

Jan Miko je zastoupen v soukromých sbírkách, např. u John Taylor, New York, Christe Gustafsson, Stockholm, Filip Piec, Hamburg, Natasha Petric, Zagreb. Vystavuje a tvoří v galeriích v Praze a Paříži: např. 2001 galerie Batalion- Praha, 2003 expoziční prostor Mecca – Praha, 2006 galerie Duplex – Paris, 2006 Le Petit Moulin – Paris, 2006 DOM – Paris, 2006 Pandémonium – Paris, 2007 Galerie u Zlatého kohouta (Kiss my art). Na mezinárodním festivalu Zdarzenia v Polsku získal hlavní cenu Grand Prix za svůj koncept Svět odsouzencův.

bottom of page