top of page

Love Buzz

24. 11. 2021 - 24. 2. 2022

Jan Heres (* 1992) se narodil ve švýcarském městě St. Gallen, žije a pracuje v Praze. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, ateliér malířství III / škola doc. Michaela Rittsteina. Jeho tvorbu ovlivnila roční stáž v ateliéru malířství v Indonéském institutu umění v Yogyakartě. Z této zkušenosti lze vnímat podhoubí rozvíjené a užívané barevnosti atypické pro středoevropského autora i diváka.
Heresova tvorba prýští nevídanými propojeními mezilidských a společenských vztahů, výraznou barevností, která je pro jeho výrazový styl jedním z typických rysů. Jeho obrazy předkládají nezatíženou svobodu lidské mysli ve volbě témat i jejich zobrazování skrze kompoziční řešení. Divokost a nespoutanost je jedním ze zásadních charakteristik jeho maleb, kterou rozvíjí nepředvídatelné vztahy mezi jednotlivými prvky v obrazech. Heres na svých malbách vytváří svěží, hravé, mnohdy bizarní až absurdní světy, jejichž forma zdánlivě zlehčuje závažnost, která je v malbách neoddiskutovatelně přítomna.

text: Bára Alex Kašparová

bottom of page