top of page
instalace

Lost paradise

28. 6 – 29. 7. 2017Výstavní projekt Lucie Jindrák Skřivánkové a Jana Nálepy pro The Chemistry Gallery nese název Lost Paradise. Jeho tématem je hluboce uložená vzpomínka či představa o jakémsi ideálním stavu naší účasti a bytí v přírodě , které nám v současné realitě uniká. Intence obou umělců ale není moralistní, výsledná podoba projektu by měla být spíše evokací jakéhosi rajského prostoru v naší mysli prostřednictvím intermediální instalace.

Dlouhodobým tématem tvorby Lucie Jindrák Skřivánkové je malířská hyperbolizace naší percepce, především architektonického, ale i krajinného prostoru. Zobrazení urbánních a rostlinných segmentů podrobuje malířka dekonstrukci, množení úběžníků a křížení dramatických perspektiv. Tím vytváří na abstraktním pozadí exaltovaných barev atmosferickou závrať z prostoru.

Téma prostorové percepce Lucie Jindrák Skřivánková zpracovává i v tomto projektu. Narozdíl od své předchozí tvorby, ve které tento problém zpracovávala v dvojrozměrné ploše obrazu, vytváří společně

s J. Nálepou instalaci v samotném prostoru galerie.Umělecké aktivity Jana Nálepy se pohybují mezi mnoha médii: vytváří hudební a vizuální kompozice, interaktivní instalace, objekty, animace nebo generovanou grafiku. Podobně rozmanitý je okruh témat, která umělec těmito prostředky zpracovává. Souvisejí obvykle s lidskou percepcí, vědomím, tělesností i vztahem člověka a technologie. Jeho multimediální díla jsou potom smyslově sugestivním úvahami nad těmito otázkami. V projektu Lost Paradise Nálepa vytvořil sérii soch, které volně navazují na starší soubor Icaro (2013).

V tom se inspiroval zpěvy amazonských šamanů, jimž léčitelské znalosti sdělují samotné rostliny. Zatímco

ve starší sérii byl zvuk vytvářen v počítači, v navazujícím cyklu je zvuk generován robotickým nástrojem, informovaným signálem, který získá senzor ze samotné rostliny.Díla Jindrák Skřivánkové a Nálepy se v prostorové instalaci inovativn propojí v jeden významový celek. Nastíněnou iluzivní hrou i Nálepovou ready made estetikou výsledná podoba projektu nezapře inspiraci např. Duchampovým Velkým sklem. Výstava vytvoří působivou scénu nabitou vizuálními a zvukovými vjemy, i prostor k úvaze nad současným vztahem člověka a přírody.

info