Výstavní projekt Stopa hada sleduje odvrácenou stranu zkušenosti. Zpřítomňu-je stíny, které zákonitě vrhá lidské poznání. Jsou to „okamžiky nutnosti“, kterými na své „cestě“ prochází lidské vědomí, aby korigo- valo předsudky a omyly, jež nejprve bezpros-tředně, často naivně, považuje za pravdu, poté reviduje jako „možnost pravdy“ (jednu z možností ) a nakonec kriticky přehodnocuje na základě ověřování v praxi. Nebo do těchto předsudků a omylů znovu padá a noří se hlouběji do jejich významové substance, aby zmapovalo tento emocionálně zneklidňující terén, což ale pro jednatele (zvláště mladého umělce) nebývá vždy bezpečné.

download