KOSMOS

Jan Uldrych & Aleš Brázdil 

22.4.2021 - 16.5.2021

Již více než dvacetileté přátelství započaté během studií na legendární Hollarce pojí malíře Jana Uldrycha (*1983) a Aleše Brázdila (*1983). Jejich společná cesta pokračovala i na Akademii výtvarných umění v Praze, kde oba navštěvovali proslulý ateliér klasických malířských technik Zdeňka Berana. Ten oba ukončili v roce 2009. Oba malíři se nyní setkávají na výstavě Kosmos, na které můžeme vychutnat kam se posunul jejich původně realistický malířský výraz. Dobří současní “realističtí” malíři již dávno nepředkládají divákovi realitu, nýbrž její posunutou podobu. Cílí na pozorného nikoliv líného diváka. Nutí diváka trénovat oko. Porozumět obrazu v jeho hloubce, ať už významové nebo formální. Společným cílem Jana Uldrycha i Aleše Brázdila je snaha o zaznamenání obsahové či strukturální esence. Zároveň v obrazech kladou divákovi past zdánlivé reality. Těmito nástroji posouvají hranice realistického malířského vyjádření daleko za jeho konvenční chápání.

text: Petr Hájek

download