MYTH GAME
 

11.12.2021 - 23.1.2022

Práce sochařky Pavlíny Kvity (*1988) a malíře Jakuba Tytykala (*1984) se nacházejí někde na pomezí archeologických vykopávek hlubinné paměti a dobrodružné počítačové strategie. Jsou tradiční a současné zároveň. Navzdory formálnímu ukotvení v realitě, jejich tvarová nedoslovnost brání přesnému čtení, takže se ve své podstatě jedná spíš o připomínky nebo odkazy, než v pravém slova smyslu zpodobení. Zachycují fragmenty nebo rozehrávají scény z příběhů, které neumíme zcela dešifrovat, přestože tušíme, že je dobře známe. Možná právě proto jsou tak přitažlivé a vzbuzují pozornost.

 

text: Radek Wohlmuth