top of page

House of Menander

21. 6. 2023 - 23. 7. 2023

Samostatná výstava Jana Herese - House of Menander (Menandrův dům) v pražské The Chemistry Gallery představuje výběr autorových děl, která vznikla v posledním roce. Kontinuálně se rozvíjející série monumentálních obrazů přirozeně propojuje různé inspirace, které načerpal během minulých studijních a rezidenčních pobytů. Na jednom místě spojuje barevnost a estetiku indonéského umění, kulturní a etnickou rozmanitost amerického kontinentu, ozvěny populární kultury, světa dragu a drag queens i estetiky wrestlingových masek.

Těžištěm Heresových výrazných pláten jsou expresivní figury vloženy do prvních plánů obrazů. Celá těla, multifigurální kompozice či samostatné portréty vystupují z jednoduchých neutrálních barevných pozadí bez náznaků prostředí nebo doby. Monumentální plátna křičí divokými barevnými kombinacemi, geometrickou plošností, strukturami a abstraktními gestickými tahy. Sledujeme barevné kontrasty, dynamickou a gestickou práci se sprejem a štětcem i zřetelné vrstvy různých postupů. Obrazy vznikají prostřednictvím malířských koláží sestávajících ze střídajících se barevných ploch či nasprejovaných částí, které autor vrství a překrývá. Použité technické postupy přirozeně ovlivňují výsledné formy, charakteristické ostrými hranami postupně se měnícími na geometrické tvary. Postavy jsou tak ploché a jakýkoli náznak prostorové modelace má jen estetický charakter. Prvotní kontakt se znakovostí či hravostí akrylových maleb i nových keramických objektů přitahuje naši pozornost a vede ji k politicko-společenským tématům spjatým s tělem a tělesností.

Výstavní selekce se zaměřuje na figurální malířské kompozice, které se přirozeně odklánějí od realistického ztvárnění a toho, co považujeme za všeobecné ideály krásy. Heres cíleně využívá formální redukce, vyhýbá se realistickým detailům, používá základní zástupné znaky a zvýrazňuje konkrétní tělesné části. Jeho figury jsou dynamické a přeexponované, jejich fyziognomie je stylizovaná, fluidní a často nebinární. Cítit z nich hlubokou psychologizaci, postavy překypují emocemi, napětím či sexualitou. Pracuje se symbolikou a estetikou masek a kostýmů, s nimiž se přirozeně otevírají témata queer těl, genderové identity, napodobování, zveličování či vizuálních záměn. Narativy a atmosféru dále rozvíjí pomocí emocionality použitých barev, gesty a vzájemnou interakcí postav.

Název výstavy odkazuje na stejnojmenné sídlo situované ve starověkých Pompejích. Pojmenováno bylo podle nejznámějšího řeckého dramatika a představitele athénské nové komedie Menandra a ukrývalo velkolepou architekturu, zářivou výzdobu, ale i sbírku erotického umění, které bylo pro římskou společnost naprosto přirozené. Výstava House of Menander tak tvoří jakousi paralelu k aktuálnímu a postupnému otevírání se tématům genderové identity či sexuality ve společnosti.

text: Michal Stolárik

bottom of page