top of page

Hard Work

21. 5. 2021 - 20. 6. 2021 

Název společného projektu malířky Adély Janské (1981) a sochaře Martina Skalického (1976) je víceznačný. S přihlédnutím k osobní rovině se v tomto případě může přirozeně vztahovat k samotnému procesu tvorby, stejně jako nutnosti neustáleho sebepotvrzování v konkurenčně motivovaném prostředí výtvarné scény, nebo řádově náročnější situaci autora žijícího mimo umělecké centrum. Přestože se všechny tyto aspekty obou umělců fakticky vzato týkají, nejsou pro ně už nějakou dobu zcela relevantní.

 

Adéla Janská v nové sérii Nevěst navazuje na svou genderově podmíněnou linii ženského nazírání světa, rozprostřenou mezi subjektivní spektrum každodenního prožívání a ideál Královen krásy nebo Slovanských bohyní. Změna se projevuje i v tvářnosti obrazů. Jakkoli jsou všechny ukotvené v realitě, zřetelně přecházejí od individuální věcnosti a privátních emocí směrem k arche/typu s obecnou výpovědní hodnotou.

 

Tento prostor představuje základní zdrojovou platformu také pro Martina Skalického a stává se tak jedním ze zásadních průsečíků společného projektu. Originální přístup tohoto sochaře totiž spočívá v tvarové dekonstrukci už existujících plastických děl, kdy v souvislosti s defragmentací původních forem dochází i k posunu v jejich významové rovině. Tento autor zhusta pracuje s klasickými odkazy minulosti. Ať už jsou křesťanského, obecně mytologického původu nebo se jedná o historizující alegorie, téměř vždy mají charakter univerzálního exempla daného tradicí nebo původním posláním.

 

Oba dva figuralisté se při své práci velmi často soustředí na hlavu, respektive tvář jako centrum racionality i zrcadlo pocitů. V jejich podání ale tento stěžejní aspekt jakoby záměrně potlačovali, takže ji nezřídka mění v neutrální masku bez výrazu. Ta je v obrazech

Adély Janské ještě zdůrazněna průsvitným hledím (ochranou i zábranou zároveň) nasazeným před obličej, v němž se skelně třpytí živé oči. U Martina Skalického bývá tvář pro změnu zbrázděna rýhami a záhyby, které ji deformují někdy až k nečitelnosti. Právě konflikt dvojbytí mezí tím, co se odehrává před a za maskou je tím, o co tu jde především.

 

text: Radek Wohlmuth

bottom of page