top of page

Graffoman

16. 10. 2014 - 16. 11. 2014

Michal Škapa (nar. 1978), dříve známý také pod writerským jménem TRON, chystá po třech letech samostatnou výstavu ve své kmenové galerii pražské The Chemistry Gallery. Autor se po sérii menších výstav a projektů (např. instalace před GASKem, výstava v A.M.180, účast na Art Safari ateliéru Bubec), soustředí na ucelenější cyklus, který znovu prokazuje jeho multimediální tvůrčí záběr a potvrzuje autenticitu jeho charakteristického rukopisu vycházejícího z techniky airbrushe a writerského tagu.

Jako hlavní téma si tentokrát zvolil písmo, na které se dívá z mnoha různých úhlů. Výchozím bodem pro něj byla vlastní abeceda vycházející z různých vlivů a projevů subkultur, nejvíce upomínající na legendární graffiti formu Pixação brazilského Sau Paula. S písmem na ploše plátna dále pracuje a deformuje jej takovým způsobem, až se dostává na hranici abstrakce. Další polohou jsou divoké gestické tahy na velkých formátech, které působí především svojí nespoutanou energií. Podstatnou částí výstavy pak bude také nová série grafik, na nichž dále pracuje s písmem, které je aplikované na různé objekty a především na postavu samotného autora.

kurátor: Pavel Kubesa

bottom of page