top of page

Diplomky 2012

10. 8. 2012 - 2. 9. 2012

The Chemistry Gallery Vás s potěšením zve na další z cyklu výstav současné tvorby mladých umělců „Diplomky 2012“. Diplomky 2012 představují výběr prací diplomantů z České republiky, a to konkrétně ze škol AVU (Praha), FAVU (Brno) a FU OU (Ostrava).

Přijďte se k nám podívat na tvorbu budoucích hvězd české výtvarné scény, tedy na to nejlepší z letošních diplomových prací studentů českých výtvarných škol!

Výstava Diplomky 2012 navazuje na dlouhodobý výstavní cyklus, jehož strategií je výběrová prezentace děl studentů či absolventů českých uměleckých ateliérů, které jsou součástí klausurních či diplomových prací („Best of Klausury“ – 2010, „Diplomky 2011“ – 2011). Na výstavě se tak představí autoři - absolventi českých uměleckých škol - v jednom z jejich přelomových bodů umělecké kariéry, kdy opouští prostředí akademií a jejich tvorba tak získává kontext samostatné umělecké činnosti.

Z kurátorského hlediska chtějí Diplomky 2012 reagovat na současnou praxi vystavování obdobného formátu výstav, kdy jednotlivé školy na závěr roku prezentují na souborné výstavě práce svých diplomantů. V posledních letech se tak daly shlédnout výstavy prostorově koncipované například dle závěrečného hodnocení (FAVU 2011) či na základě intuitivního prostorového rozvržení, které však přísně odděluje navzájem práce jednotlivých autorů (FAVU 2012, AVU 2011). Diplomky 2012 usilují o to překonat tuto strohou, z části nekoncepční prezentaci díla jednotlivých autorů, která se omezuje na „pouhé vystavení“ části diplomového cyklu a opomíjí tak často obsáhlou a několikaletou práci hledání uměleckého výrazu a autorského tvůrčího konceptu. „Domníváme se, že nalezení správného mechanismu tohoto hledání a učení neustálému „sebedotazování se“ na povahu vlastní tvorby je jedním z hlavních cílů studia uměleckých škol. Proto i naše porozumění závěrečným diplomovým pracím, včetně jejich hodnocení, by mělo být vedeno na základě elementární obeznámenosti s tímto autorovým způsobem uvažování“, říká Pavel Kubesa, spoluautor výstavy. Diplomky 2012 proto chtějí zprostředkovat alespoň minimální povědomí o tom, jak nejmladší absolventi o své tvorbě a umění jako takovém sami uvažují.

Na výstavě se představí:


Akademie výtvarných umění v Praze: Tadeáš Kotrba, Jakub Tomáš, Josefína Jonášová, Pavel Příkaský, Jiří Lauterkranc, Tereza Eisnerová


Fakulta výtvarných umění v Brně: Kateřina Pěkná, Barbora Chlastáková, Jan Pražan, Martin Vrága, Aneta Valentová


Fakulta umění Ostravské univerzity: Milan Hajdík, Filip Holeček, Kateřina Sudolská

curator: Petr Hájek, Pavel Kubesa

bottom of page