Diktát Podmínek

31. 10 – 10. 11. 2019

Holešovická tržnice je specifické pražské místo. Za relativně krátkou dobu tu lze zažít na jednom místě něco, co jinde není a co vyplývá z přítomnosti silně podbarvené sociální atmosféry. Lunapark nejrůznějších lidí, zvuků, pachů, věcí, barev, reklam, sortimentu, potřeb a konzumu. Produkty a služby hned vedle odpadků a mrtvých zón. Podbízivé hlasy z tlampačů tu přes sebe nabízejí všechno možné, nejrůznější slevy – na kosmetiku, na elektroniku, na konkrétní služby, na maso… Odtud název projektu – DIKTÁT PODMÍNEK. Výstava v Hale 17 je věnována tomuto spotřebnímu bludišti, které může být přiměřenou metaforou pro určitý charakteristický rys neodbytné současnosti. Také to, že výstava trvá

v pronajatých prostorách poměrně krátce, splňuje onen tržní formát akcelerace a neustálého spěchu za něčím novým. Improvizovaná, dočasná výstavní síň na 10 dní je svým způsobem galerijní performancí, nebo přímou „provozní“ intervencí do odlišného prostředí. Čtěme název výstavy DIKTÁT PODMÍNEK i z této perspektivy.

Jádrem výstavního projektu je téma sociální rozpornosti ve vztahu k zobrazování figury v současném výtvarném umění. Je to právě figura, která přijímá zástupné stigma za různé druhy rozporuplných zkušeností. Ona se stává nositelem role, v níž je znovu přehrávána „problematická partie“ či „krize“ zpochybňující dosavadní jistoty a otevírající nové ontologické horizonty a psychologické propasti. Promlouvá o otázkách svobody a nesvobody, o determinacích, o propagandě, ideologii, totalitních praktikách i dědictví, o zaneseném podvědomí, potlačených slastech i sublimované vitalitě, ale také

o odhodlání čelit všem těmto chimérám a překážkám, nebo alespoň o úsilí podrobit je konkrétní diagnóze.

 

DIKTÁT PODMÍNEK je stanovenou koncepční rovinou, vůči které se vymezují jednotlivá malířská

a sochařská díla. V podmnožině se ocitá figura jako základní narativ a ústřední demonstrační princip. Figura jako jednatel ztrácející se v mnoha paralelních scénářích všedního dne, které se vždy odvíjejí

ve směru z minulosti (paměť) k horizontu budoucnosti (vize).

kurátor: Petr Vaňous


CZESANÝ Jonáš (1972)
HÁBL René (1968)
KOMM Kateřina (1990)
KOREČKOVÁ Markéta (1975)
KORPACZEWSKI Igor (KW) (1959)
MAREK Jiří (1991)
PEŠAT David (1980)
SEDLECKÝ Zbyněk (1976)
SLANINKOVÁ Gabriela (1993)
ŠMÍD Pavel (1964)